Panel logowania:
Wyslij plik
Oferta portalu
 • Ilość slotów: 50
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Ilość slotów: 100
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 1024 MB (1GB)
 • Jakość do 48kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 2048 MB (2GB)
 • Jakość do 64kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
B��d po��czenia z serwerem forum!
Regulamin
Tomasz Nowacki

§ 1. Postanowienia ogólne
Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem niezbędnym do nawiązania współpracy i założenia konta jakichkolwiek usług na naszych serwerach.
Aby uruchomić wybrane konto należ wysłać sms-a. W ciągu kilku minut wybrane konto zostanie aktywowane.

§ 2. Uruchomienie usługi
1. Zamawiając usługę, Użytkownik oświadcza, że podane dane podczas rejestracji są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia nas do natychmiastowego usunięcia usługi.
W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Regulamin.
3. Nazwa usługi wybrana przez użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych.
4. Przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żdania ich usunięcia.
5. Opłacenie usługi jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w ofercie okres. Czas trwania usługi odliczany jest od momentu uruchomienia usługi.

§ 3. Usuwanie i blokowanie kont.
Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia usługi gdy:
- użytkownik złamałpostanowienia niniejszego regulaminu
- użytkownik podać niepoprawne dane w formularzu rejestracyjnym
- użytkownik uruchamia skrypty, programy obciążające serwer
- użytkownik umieszcza materiały o treści niezgodnej z prawem
Dostawca usługi może zaprzestać świadczenia usługi lub zawiesić jej świadczenie do odwołania, jeżeli z przyczyn od niego niezależnych utraci możliwość jej świadczenia. Bądź z innego powodu, nie podając przyczyny.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje są przesyłane w postaci elektronicznej. Do użytkownika będą kierowane na adres e-mail podany podczas rejestracji.
2. Wiadomość wysłana przez nasz serwis w sposób opisany powyżej uważa się za doręczony użytkownikowi po upływie 24h od jego wysłania.
3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem płatnych kont należy kierować do BOK (Biura Obsługi Klienta) - formularz kontaktowy dostępny na stronie w zakładce "Kontakt".
Copyright © 2007 - 2022 eradia.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!