Panel logowania:
Wyslij plik
Oferta portalu
 • Ilość slotów: 50
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Ilość slotów: 100
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 1024 MB (1GB)
 • Jakość do 48kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 2048 MB (2GB)
 • Jakość do 64kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
B��d po��czenia z serwerem forum!
Pojęcia - STOART
Tomasz Nowacki

Związek Artystów Wykonawców STOART to działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych organizacja zbiorowego zarządzania. STOART uzyskał zezwolenie Ministra Kultury na działanie jako OZZ i zarejestrowany został w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w 1995 roku.

Kompetencje STOART-u obejmują ochronę oraz pobór i podział tantiem wykonawczych na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie
 • zwielokrotnienie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oaz techniką cyfrową
 • wprowadzenie do obrotu
 • najem oraz użyczenie
 • odtwarzanie
 • nadawanie
 • reemitowanie
 • publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 • wyświetlenie
Copyright © 2007 - 2022 eradia.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!