Panel logowania:
Wyslij plik
Oferta portalu
 • Ilość slotów: 50
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Ilość slotów: 100
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 1024 MB (1GB)
 • Jakość do 48kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 2048 MB (2GB)
 • Jakość do 64kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
B��d po��czenia z serwerem forum!
Artykuły - Konfigurowanie serwera SHOUTcast sc_serv.conf polski opis
Tomasz Nowacki

Plik konfiguracyjny serwera nosi nazwę sc_serv.conf i może być ona zmieniona na inną lecz wtedy serwer musi mieć podany w wywołaniu ją jako parametr np. sc_serv moj.config.

Część parametrów przyjmuje słowa yes, no oraz 0, 1 jako instrukcje do włączania i wyłączania.

Należy pamiętać że aby parametr działał nie może mieć na początku linii '';'' średnika czyli znacznika komentarza.

MaxUser=10

To jest miejsce gdzie wprowadzamy maksymalną ilość słuchaczy. Zwróć uwagę czy twoje łącze jest w stanie taka ilość ich obsłużyć.

Password=tu wpisz hasło

To miejsce podania hasła którego będzie używać nadający.

PortBase=8000

To miejsce podania portu na jakim słuchacze będą słuchali radia. Domyślną wartością jest 8000. Pamiętaj że jeśli przekierowujesz porty na routerze /niezbędne przy serwerach za NAT/ musisz przekierować jeszcze port do nadawania o 1 większy w tym przypadku 8001 jeśli słuchacze maja słuchać na porcie 8344 to przekierować trzeba porty 8344 i 8345 TCP w obie strony.

LogFile=/var/log/8000.log

To miejsce podania położenie pliku z logami generowanymi przez serwer. Jeśli podasz nazwę bez ścieżki to logi wylądują w katalogu serwera.

RealTime=0

0 wyłącza wyświetlanie na konsoli tytułów utworów
1 włącza wyświetlanie na konsoli tytułów utworów

ScreenLog=0

0 wyłącza wyświetlanie na konsoli zdarzeń tych co odkładają się w logu
1 włącza wyświetlanie na konsoli zdarzeń tych co odkładają się w logu

ShowLastSongs=10

To miejsce podania ilości wyświetlanych na stronie adres:port/played.html tytułów prezentowanych piosenek.

; TchLog=yes

Opcja ta używana jest do włączania logowania na bardzo szczegółowego. Zazwyczaj nie jest to potrzebne dla zwykłego użytkownika.

; WebLog=no

Opcja ta używana jest do włączania logowania zapytań do serwera http uruchamianego przez sc_serv. Zazwyczaj nie jest to potrzebne dla zwykłego użytkownika.

W3CEnable=Yes

Opcja ta używana jest do włączania logowania /Yes/ w standardzie zalecanym przez W3C. Umożliwia ona łatwą analizę logu programami “rozumiejącymi” ten standard.

W3CLog=/var/log/8000.w3c.log

Opcja informuje program gdzie logi mają być zapisywane

SrcIP=ANY

Opcja SrcIP ustawia adres IP z jakiego źródłowa transmisja strumienia będzie akceptowana. Wartość ANY powoduje, że serwer SHOUTcast będzie przyjmował transmisje nadawaną z dowolnego adresu IP. Jeśli posiadasz pilota i ma on być jedynym akceptowanym źródłem strumienia wpisz tu jego adres IP. np jeśli pilot jest na tej samej maszynie co serwer wpisz localhost a nikt spoza tego serwera się do niego nie podłączy jako nadający.

DestIP=ANY

Jeśli chcesz być słuchany wszędzie nie zmieniaj tej wartości! Ta opcja określa do którego adresu IP, będą mogli podłączać się użytkownicy. Ustawienie tu np.127.0.0.1umożliwi tylko tobie podłączenie sie do serwera lokalnie zakładając że jest uruchomiony na twoim komputerze Zalecana wartość ANY pozwala nawiązywać połączenia z Serwerem SHOUTcast na wszystkich adresach dostępnych i na wszystkich działających interfejsach.

Yport=80

Ta opcja informuje na jakim porcie twój serwer shout-a ma sie zgłosić do katalogu radyjek yp.SHOUTcast.com gdzie pojawiają sie wszystkie publiczne stacje. Możemy tu wpisać również adres naszego proxy gdy konfiguracja sieci wymaga tego.

NameLookups=0

0 wyłącza pokazywanie nazw domenowych np. na stronie pokazującej słuchaczy widać 213.251.164.109 1 włącza pokazywanie nazw domenowych widać eradia.pl

; RelayPort=8000

Tu podaj port serwera którego audycje chcesz retransmitować

; RelayServer=eradia.pl

Tu podaj adres serwera który chcesz retransmitować. Opcja przydatna np. gdy w sieci lokalnej wiele osób słucha tego samego radia wtedy serwer pośredniczący bierze 1 strumień ze świata i dzieli go na szybkim łączu wewnętrznym na wielu słuchaczy lub służy do zwiększenia ilości słuchaczy radia poprzez połączenie wielu serwerów nadających to samo. Radio pokazuje się w yp.shoutcast.com wtedy jako CLASTER

; AdminPassword=tu wpisz hasło admina

W tej opcji podajesz hasło admina serwera. Jeśli ją uaktywnisz to system na podstawie podawanego hasła login zostaje ten sam admin będzie zmieniał role administracyjne. logując sie na hasło prezentera będziesz miał mniej dostępnych opcji. Banowanie, kickanie odłączanie słuchacza i inne zaawansowane opcje będą dostępne tylko dla posiadacza tego hasła.

AutoDumpUsers=0

0 serwer ma nie rozłączać słuchaczy przy zaniku strumienia źródłowego 1 serwer ma nie rozłączać słuchaczy przy zaniku strumienia źródłowego Gdy opcja ustawiona jest na 0 słuchacze radia po pewnym czasie rozłączą się sami albo próbują pobrać ponownie strumień. Tej opcji w realiach naszych łącz lepiej nie zmieniać :(

AutoDumpSourceTime=30

Ta opcja podaje w sekundach czas oczekiwania na źródłowy strumień przez Serwer SHOUTcast po jego zaniknięciu zanim się rozłączy z nadawcą. Właśnie ta opcja podtrzymuje zerwane połączenia nadających ale też to ona blokuje powrót działającego w tle pilota na antenę.

ContentDir=/home/SHOUTcast/content/

ContentDir ustala katalog w którym można wrzucić “pliki na żądanie”. uwaga na / ukośnik na końcu bez niego nie działa. Plik jakiś.mp3 umieszczony w tym katalogu będzie możliwy do pobrania po wpisaniu adresu http://adres:port/wpisany_katalog/jakiś.pls

; IntroFile=c:\intro%d.mp3

W tej opcji ustawiamy plik intro odtwarzany użytkownikowi podłączającemu sie do serwera. Niestety jeżeli komuś sie będzie rwała transmisja to przy każdym ponownym połączeniu będzie zmuszony do jego odsłuchania /co powoduje dyskomfort słuchaczy z gorszymi łączami/ Bitrate transmisji strumieniowej musi się zgadzać z bitrate pliku intro, w przeciwnym wypadku plik się odtworzy a transmisja nie zostanie rozpoczęta. Dzięki zastosowaniu %d w nazwie pliku można umieścić pliki intro128.mp3 i intro64.mp3 nagrane w różnych bitratach, wtedy serwer powinien odtworzyć plik intro128.mp3 użytkownikom łączącym się ze strumieniem 128kbps a plik intro64.mp3 użytkownikom łączącym się ze strumieniem 64kbps. Nie jest to jednak funkcja która /przynajmniej u mnie/ działa najlepiej :(

; BackupFile=C:\intro%d.mp3

Ta opcja umożliwia odtworzenie komunikatu jak brak jest źródłowego strumienia działa podobnie jak intro file. Wymaga ustawienia AutoDumpUsers=0.

TitleFormat=eradia.pl prezentuje: %s

Ta opcja ustawia wyświetlany na pasku odtwarzacza komunikat opisujący Serwera Shoutcast do którego dołączony jest dzięki %s tytuł aktualnie prezentowanego utworu. Ta opcja nie działa dla serwerów przekazujących.

; URLFormat=http://eradia.pl/redirect.cgi?url=%s

Ta opcja nadpisuje adres URL. URL ustawiony w tej opcji będzie użyty zamiast URL źródła transmisji strumieniowej.

PublicServer=default

Opcja określa czy serwer ma mieć status widocznego publicznie i będącego skatalogowanym przez yp.shoutcast.com.

AllowRelay=Yes

Yes inne serwery mogą przekazywać nasza audycję /budujemy claster/ No inny serwery nie mogą przekazywać naszej audycji

AllowPublicRelay=Yes

Opcja określa czy serwer przekazujący ma mieć status widocznego publicznie i będącego skatalogowanym przez yp.shoutcast.com. Wartość PublicServer na serwerze głównym ma większy priorytet.

MetaInterval=32768


Opcja mówi co ile mają być przekazywane metainformację, opcji tej nie należy zmieniać.

; ListenerTimer=60

 Jeżeli chcesz rozłączać użytkowników po określonym czasie wpisz go tutaj w minutach. Przy takim ustawieniu po godzinie słuchacz zostanie rozłączony.

; BanFile=sc_serv.ban

To miejsce podania położenia i nazwy pliku który zawiera adresy niechcianych słuchaczy którym został zablokowany dostęp poprzez ban w panelu administracyjnym shoutcast.

; RipFile=sc_serv.rip

To miejsce podania położenia i nazwy pliku który zawiera adresy dla osób co muszą mieć dostęp do słuchania. Gdy aktualnie obsługiwana jest maksymalna liczba użytkowników a połączy się jedna z osób z listy RIP, osoba słuchająca najdłużej zostanie wykopana i na jaj miejsce podłączony zostanie nasz VIP.

; RipOnly=No

No mogą słuchać wszyscy Yes mogą słuchać tylko ludzie z listy RIP – opcja przydatna dla stworzenia płatnego serwera lub zamkniętej listy słuchaczy.

; Unique=8000

Zmienna którą w configu można wywoływać poprzez znak $ np. wpis BanFile=/var/log/$ zaowocuje powstaniem pliku /var/log/8000 ;

Include=/etc/SHOUTcast/common.conf

Gdy chcemy użyć tych samych ustawień serwerów bez konieczności ustawiania ich we wszystkich plikach konfiguracyjnych gdy mamy wiele serwerów SHOUTcast, można w pliku zadeklarowanym w tej opcji ustawić takie same opcje konfiguracyjnych dla wszystkich uruchomionych serwerów.

; CpuCount=1

W serwerach działających na płytach wieloprocesorowych i posiadających więcej niż 1 procesor mamy możliwość zadeklarowania ile z nich ma być wykorzystane przez serwer shoutcast. Jeśli zadeklarowana jest liczba niższa niż ilość dostępnych procesorów to zostanie utworzone po jednym wątku na każdy zadeklarowany procesor /pozostałe procesory nie zostaną obciążone/ i rozdzielanie słuchaczy na wszystkie wątki.

; Sleep=833

Ta wartość odpowiada za czasy przerw pomiędzy wysyłanymi danymi. Wyższa wartość dłuższa przerwa. Nie zaleca sie zmieniania tej wartości.

; CleanXML=No

Opcją dotyczy generowania białych znaków w kodzie XML-a tworzonego przez serwer shoutcast. Jeśli twój parser XML nie potrafi obsługiwać białych znaków oraz znaków końca linii w plikach XML, to zmień wartość tej opcji na Yes powinno pomóc.

Copyright © 2007 - 2022 eradia.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!