Panel logowania:
Wyslij plik
Oferta portalu
 • Ilość slotów: 50
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Ilość slotów: 100
 • Jakość do 96kbps
 • Kodek: mp3/aac
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 1024 MB (1GB)
 • Jakość do 48kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
 • Pojemność: 2048 MB (2GB)
 • Jakość do 64kbps
 • Kodek: mp3
 • Rozbudowany panel zarządzania
 • Aktywacja do 5 minut !
B��d po��czenia z serwerem forum!
Polityka prywatności
Tomasz Nowacki

Ochrona prywatności

Serwis eradia.net przywiązuje bardzo dużo uwagi do ochrony prywatności odwiedzająych serwis użytkowników. Dlatego też eradia.net zbiera tylko najistotniejsze informacje o użytkownikach, najczęściej takie, które uniemożliwiają identyfikację poszczególnych użytkowników. Serwis eradia.net ściśle przestrzega ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ,,O ochronie danych osobowych\'\' (Dz. U. Nr 133, poz 883).


Weryfikacja, modyfikacja i usunięcie danych osobowych

KaĹĽdy uĹĽytkownik, który zarejestrowaĹ? siÄ? w serwisie eradia.net ma dostÄ?p do dotyczÄ?cych go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub teĹĽ usuniÄ?cia.


Udostępnianie informacji o użtkownikach

eradia.net nie przekazuje, nie sprzedaje i nie uĹĽycza danych osobowych uĹĽytkowników osobom lub instytucjom trzecim. Serwis eradia.net moĹĽe przedstawiÄ? wspóĹ?pracujÄ?cym instytucjom zestawienia statystyczne oglÄ?dalnoĹ?ci serwisu, nie pozwalajÄ?ce na identyfikacjÄ? poszczególnych uĹĽytkowników.


Cookies

W celu zindywidualizowania serwisu eradia.net, serwis uĹĽywa cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze uĹĽytkownika, które serwer moĹĽe odczytaÄ? przy kaĹĽdorazowym poĹ?Ä?czeniu siÄ? z danego komputera). Cookies dostarczajÄ? danych statystycznych o ruchu uĹĽytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu. UĹĽytkownik moĹĽe w kaĹĽdej chwili wyĹ?Ä?czyÄ? w swojej przeglÄ?darce opcjÄ? przyjmowania cookies, co moĹĽe jednak spowodowaÄ? utrudnienia w korzystaniu serwisu eradia.net.


Logi serwera

Serwer [LOGO] zbiera informacje dotyczÄ?ce wykorzystania serwisu przez uĹĽytkowników oraz ich adresów IP. Na ich podstawie administracja jest w stanie oszacowaÄ? wykorzystanie konkretnych elementów serwisu. Informacje te wykorzystywane sÄ? tylko w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk.


Zmiany w Polityce Prywatności

Serwis eradia.net bÄ?dzie z ulegaÄ? rozrostowi. Oznacza to m.in., ĹĽe w przyszĹ?oĹ?ci eradia.net moĹĽe wprowadziÄ? zmiany w Polityce PrywatnoĹ?ci. Wraz z kaĹĽdÄ? zmianÄ? nowa wersja Polityki PrywatnoĹ?ci bÄ?dzie siÄ? pojawiaÄ? z nowÄ? datÄ?. KorzystajÄ?c z serwisu po tej dacie uĹĽytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki PrywatnoĹ?ci.

Copyright © 2007 - 2022 eradia.net. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!